جاذبه‌های تاریخی دامغان؛ میزبان گردشگران

جاذبه‌های تاریخی دامغان؛ میزبان گردشگران

دامغان یکی از شهرستان های استان سمنان در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاسته و به دشت کویر ختم می‌شود. این شهر دارای آثار تاریخی و کهن بسیاری است.

منبع: خبرگزاری فارس