تاریخ تلویزیون و فناوری رسانه های دیجیتال

نمونه سوالات درس تاریخ تلویزیون و فناوری رسانه های دیجیتال

نمونه سوالات درس تاریخ تلویزیون و فناوری رسانه های دیجیتال، بنا به درخواست دانشجویان، آماده شده است.

شایان ذکر است که این سوالات توسط خانوم پهلوانی پیرو، تاکیدات استاد مقدم بر مباحث مهم درس جمع آوری شده اند. و لذا بدیهی است که این سوالات صرفاً برداشت شخصی بوده واستاد ملزم به آوردن این سوالات در امتحان نمی باشند.

PDF
دانلود نمونه سوالات

(لینک دانلود غیر فعال می باشد؛ با مدیریت تماس بگیرید)

 

/ج.ق