کسب دو مقام قابل تقدير دانشگاه دامغان در جشنواره ملي

کسب دو مقام قابل تقدير حاصل حضور دانشگاه دامغان در هفتمين جشنواره ملي حرکت

دانشگاه دامغان در هفتمین جشنواره ملی حرکت، ویژه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در دو بخش کارشناس قابل تقدیر انجمن های علمی دانشجویی و پایگاه های اینترنتی به عنوان قابل تقدیر دست یافت.

در این جشنواره که اواخر مهرماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار گردید، سید هادی راست بود، کارشناس امور فرهنگی دانشگاه دامغان توانست در زمینه کارشناس قابل تقدیر انجمن های علمی دانشجویی و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان در زمینه پایگاه های اینترنتی به عنوان قابل تقدیر دست یابند.

گفتنی است جشنواره ملی حرکت همه ساله در راستای ارائه دستاوردها و تولیدات انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور از سوی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

منبع

اعضای انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

اعضای انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال مشخص شدند

پس از برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاه دامغان، امروز 13 اردیبهشت ماه 93 با اعلام مسئول انجمن های علمی دانشگاه، اعضای اصلی انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال به ترتیب بیشترین آرای مأخوذه برای یک دوره یکساله مشخص شدند.

اعضا اصلی:

1. جاوید قدیمی دیزج

2.  فاطمه رضايي چله

3. ابوالفضل حسني مقدم

4. مژگان ابريشمي فر

5. رسول كيوان نژاد

اعضا علی البدل:

6. حسين مالمير

7 و 8. سيداميرحسين هاشمي و مريم شريعتي

(نتایج مذکور به طور شفاهی مشخص شده اند و پس از اعلام رسمی معاونت فرهنگی دانشگاه رسمیت پیدا خواهند کرد.)

تکاپو برای برپایی غرفه انجمن علمی دانشجویان تلویزیون و هنرهای دیجیتال

تلاش بچه های انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال در برپایی غرفه بچه های دانشکده هنر در نمایشگاهی که به این مضمون از طرف دانشگاه دامغان برای انجمن های علمی و کانون های دانشگاه ترتیب دیده شده است. می طلبد دوستانی که طرح یا ایدۀ خاصی دارند و مناسب می دانند که در غرفه انجمن اجرا شود، لطفاً با مراجعه به سلف قدیم دانشگاه ابراز نمایند.برپایی غرفه انجمن علمی دانشجویان تلویزیون و هنرهای دیجیتال

شایان ذکر است این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای انجمن های علمی- دانشجویی برگزار می شود.