AH_011 هنر سومری

#هنر_سومری

در انواع هنرهای تجسمی یا بازنمایی سراسر بین النهرین تاثیر این هنر از جهت مضامین و شیوه ها مشهود است.

✅هنر سومری هنری بود:

?دینی و تشریفاتی

?مبتنی بر نیایش رب النوعها و بزرگداشت روحانیون

?این هنر نخست موجب برپایی پرستشگاهها و کاخ ها و زینتکاری ان ها می شد.

✅پیکره سومری:

?قایم و استوار بود با لباسی سرراست و قالبی که صلابتی خاص به پیکره می بخشید.

?دامن لباس دارای شیار و چین خوردگی رو به پایین بود.

?دست ها تا خورده بر روی سینه به نشانه ی احترام

?چشمان درشت که جای مردمکشان را سنگی رنگی پر می کرد.

✅نمونه شاهکارهای پیکره سازی این دوران:

?تندیس های گودا

?فرمانروای لاگاش ساخته شده از سنگ صیقل خورده مربوط به 2100 ق م
#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_008 سومریان

#سومریان

نخستین قوم بزرگ و پایدار در بین النهرین جنوبی

?مردمی غیر سامی بودند که از نواحی شرقی تر اسیا (هند و ایران) وارد ان سرزمین شدند.

?سومریان در میانه ی هزاره ی چهارم قبل میلاد #خط_میخی را اختراع کردند و با آن فرهنگ و دینشان را گسترش دادند خصوصا به #آشوریان و #هخامنشیان

✅هنرهای آنان:
معماری
پیکرتراشی
نقش برجسته کاری
نقاشی
سفالگری
مفرغکاری
عاجکاری
شیشه گری چند رنگ
منبت روی چوب
زرگری
ترصیع
ریخته گری
و
بافندگی.

✅در اغاز هزاره ی سوم سفالگری و لعابکاری کاشی منقوش در این ناحیه که شامل بخشی از خاک خوزستان امروزین تا کوههای بختیاری نیز بود و کلا #عیلام خوانده می شد به کمال زیبایی و ظرافت رسید,و آثار مکشوف در #شوش ایران و #ارپاچیه عراق نمایانگر آن است.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_007 هنر بین النهرین (بخش دوم)

بین النهرین به سراسر نواحی بین دو نهر دجله و فرات گفته می شود.

✅تمدن بین النهرین در هزاره ی چهارم قبل میلاد اغاز شد.

✅دولتشهرهای بین النهرین:

?اریدو
?اور
?کیش

?بابل
?لاگاش
?لارسا

✅به تدریج دو امپراتوری گسترده در جنوب بین النهرین شکل گرفت:

نخست #سومر و سپس #بابل

و نیز دو پادشاهی بزرگ در شمال بین النهرین:
نخست #اکد و به دنبال ان #آشور(آسور)
پایدار و تاریخساز شدند.

✅زکوره یا همان #زیگورات:
نخستین پرستشگاه برج مانند و پله دار که در بین النهرین برپا شد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_005 تمدن های بومی امریکا

تمدن های بومی امریکا:

?#آزتک در مکزیکو

?#مایا در یوکاتان و مکزیکوی جنوبی و گواتمالا

?#اینکا در پرو و بولیوی

✅از جمله اثار مهم باقیمانده از این تمدن ها سنگتراشی های درشت و خشن با تصاویر و نقوش درهم ادمی و جانوری و پیکره های سنگی به اشکال انتزاعی بسیار ساده شده و مبتنی بر عقاید دینی اشان.

✅از آن مهم تر پرستشگاه های سنگی بزرگ به شکل هرمی چند اشکوبه و پله دار که شکلشان یادآور زکوره های #بین_النهرین است و از جهاتی دیگر به اهرام پلکانی مصر شباهت دارد؛ بی انکه محتوا و کاربرد دینی ان پرستشگاهها یکی بوده باشد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

✅عزیزان از این بخش در کنکور سال های گذشته سوال طرح شده است.

AH_003 دوران نوسنگی (قسمت دوم)

در دره ی سند از هزاره ی چهارم قبل میلاد سفالگری رنگین منقوش به اشکال جانوران متداول و بعدا نیز نوعی خط #صورتنگاشت اختراع شد.

✅دیگر مناطقی که آثار تمدن #نوسنگی از ان یافت شده:

?خاور نزدیک و بین النهرین و جنوب غربی و مرکز ایران مانند:
?راس شمره
?حسونا
?تپه حلف
?ارپاچیه در عراق
?شوش و تپه سیلک نزدیک کاشان

تمدن نوسنگی در اغاز هزاره ی ششم قبل میلاد از جهت انواع سفالگری و پیکرتراشی و شهر سازی و صنایع نساجی به اوج کمال خود رسید.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_002 دوران نوسنگی (قسمت اول)

دوران #نوسنگی

از حدود 8هزار سال قبل میلاد اغاز شد. با این تحول که انسان ابزار مورد استفاده خود را با سنگ صیقل خورده می سازد.

✅کشاورزی و دامداری و زندگی ده نشینی رواج یافت.

خانه های گرد ساخته شد و انبارهایی برای ذخیره غلات.

✅حدود 7 هزار سال قبل میلاد در #اریحا (فلسطین امروزی) دیوار و قلاع سنگی ساخته شد.

✅در دوره نوسنگی علاوه بر ساختن ابزار و سلاح مانند: نوک پیکان, تیغه ی چاقو و تبر و سنبه و سنگ صیقل خورده, صنعت سفالگری رنگی یا منقوش با دست شامل کوزه و ظرف و پیاله و آبدان و نیز پیکره های کوچک و مهرهای چهارگوش برجسته کاری با گل صورتگری یا خاک رس نرم نیز معمول شد.

✅اثار سفالگری دوره ی نوسنگی در:

? بین النهرین و جنوب غربی ایران از هزاره 7قبل میلاد

?در مصر از هزاره ی پنجم

?در اروپا از اواخر هزاره پنجم قبل میلاد بر جای مانده.

✅مرکز دیگر پیدایی و گسترش تمدن #نوسنگی در اسیای شرقی و جنوب شرقی (تایلند) بوده است.

✅در چین از هزاره ی چهارم قبل میلاد نوسنگی با ساخت سفالینه ها از گل رس نرم و با نقوش هندسی بر زمینه ای سرخ رنگ و یا به رنگ سیاه ساده و صیقلی اغاز شد.

✅از اوایل هزاره دوم قبل میلاد که سلسله پادشاهی #شانگ بر اقوام وحدت یافته خطه عدنان و رود هوانگ هو مسلط شد:
ساخت پیکره ها و ظروف و اشیا #مفرغی نیز معمول شد.

✅معماری چین در این زمان:

محصور کردن دهکده با دیوار گلین

ساخت خانه های گرد یا مستطیل

✅در اغاز پادشاهی #شانگ نوعی خط #صورتنگاشت در مرحله ی ابتدایی میان چینیان رواج یافت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema