دانلود جزوه درک و بیان بصری

دریافت جزوه درک و بیان بصری

حجم بالایی از معانی و مفاهیم، ایهام، استعاره، نماد پردازانه، نشانه و … می توان از یک تصویر دریافت نمود.

جزوه درک و بیان بصری

[purchase_link id=”3758″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود جزوه درک و بیان بصری”]