ظهور برنامه های اینترنتی

ظهور برنامه های اینترنتی

با گسترش روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی و خصوصاً پیام رسان های موبایلی در بین مردم ایران باعث شده است. که برنامه های اینترنتی در فضای مجازی با موضوعات متنوع و جذاب روز به روز افزایش پیدا کند.

سهولت دسترسی و دست یابی به جامعه هدف مشتاق به بحث های روز با تکنیک های آزاد تر از چارچوب های رسانه ی ملی موجب گشته برنامه های اینترنتی آزادانه تر عمل نمایند و به فراخور نیازهای جامعه منعطف تر از برنامه های شبکه های تلویزیونی ظاهر شوند.

مخاطب این طیف از برنامه های اینترنتی به طور معمول قشر جوان جامعه را در بر می گیرند و موضوعات اجتماعی، سیاسی و سرگرم کننده در زمره بیشترین بازخورد مخاطبان در فضای مجازی قرار دارند.

این قبیل برنامه های اینترنتی ضمن اینکه نویده دهنده بستری خوب و بالقوه برای دوستان هنرمند می باشد. نیاز به التزام داشتن به اخلاق و فرهنگ را هم دارد. که کم و بیش در برخی برنامه های اینترنتی به آن توجه چندانی نمی شود. حال شاید به جهت جذب مخاطب حتی به قیمت بی اخلاقی ها یا ضد فرهنگ های جامعه باشد.

امید می رود ایجاد شبکه های تلویزیونی (اینترنتی) فاخر و ارزند در این بستر، اشتغال مفید برای عزیزان هنرمند هنرهای دیجیتال فراهم آورد.

تلویزیون اینترنتی

تلویزیون اینترنتی در راه است؟

صحبت بر سر تاسیس تلویزیون اینترنتی جدید نیست، اما نشانه‌های تازه‌ای از احتمال تاسیس آن به چشم می‌خورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است در مورد پروژه تلویزیون اینترنتی آن‌چه مربوط به زیرساخت این پروژه است به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود اما در حوزه محتوا در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات گفته است در این زمینه زیرساخت‌های ما آماده است و این پروژه باید در حوزه محتوا اجرایی شود.

طی ماه‌های گذشته سایت‌هایی با نام تلویزیون اینترنتی که نزدیک به صدا و سیما بوده‌اند قد علم کرده‌اند که ممکن است با این موضوع بی‌ارتباط نبوده باشند.

از سوی دیگر زمانی صحبت از تلویزیون بر مبنای اینترنت برای مشاهده برنامه‌های ضبط شده صدا و سیما بوده است که هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است.

باید منتظر ماند و دید آیا این بار، این موضوع با مساعدت وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان صدا و سیما، در دوره ریاست جدید سازمان صورت خواهد گرفت یا خیر.