نمونه سوالات تئوری نرم افزارهای گرافیکی

نمونه سوالات تئوری نرم افزارهای گرافیکی

نمونه سوالات تئوری نرم افزارهای گرافیکی – نرم افزار 3DMax

تفاوت editable poly و editable espline را بنویسید.

فرآیند تولید پروژه را نام ببرید.

Multy sub Object در مواد و متریال چه نقشی دارند؟

Surface modlery چیست، شرح دهید؟