جمعیت خیریه طلوع مهر

همکاری با جمعیت طلوع مهر

امروز طی نشستی که دبیر انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال با دبیر وجمعی از اعضای جمعیت خیریه طلوع مهر داشتند؛ تصمیم بر همکاری این دو تشکل دانشجویی در زمینه تولید آثار هنری با عنوان رسانه مهر شدند.