AH_024 ساسانیان

#ساسانیان

✅در 224 بعد ازمیلاد #اردشیر_بابکان از فارس, #اردوان پنجم پادشاه اشکانی را مغلوب کرد و پادشاهی #ساسانی که متکی بر دین و آیین و فرهنگ ایرانی بود را بنیان گذاری کرد.

?هنر ساسانی بر اسیای مرکزی, چین و بیزانسن و حتی فرانسه اثر گذاشت.

?هنر ساسانیان نمایانگر نیروی آفرینندگی آنان است و عناصری از آن در دوره ی اسلامی شکوفا شد.

?معماری دینی ساسانی, آتشکده است که اهمیت خاصی نیافت.

?بناهای دنیوی این دوره بسیار حایز اهمیت اند.

?کاخ های ساسانی حاوی بسیاری از عناصر معماری #اشکانی از جمله:

?حیاط داخلی

?ایوان

?قوس

?طاق گهواره ای آجرچین

بوده است.

✅اثار این دوره:

?طاق بلند تالار کاخ تیسفون

?کاخ فیروزآباد (در این کاخ تالار بار عامی وجود داشت که سقف آن را گنبدی فراخ می پوشاند و بی شک باید ایران را #زادگاه اسلوب سوار کردن گنبدی گرد بر پایه یا زمینه ای چهارگوش دانست, که با بکارگیری عنصر #سکنج یا قوس بسته شده بر فاصله ی میان هر دو گوش چهارضلعی پایه اجرا می شد)

?ایوان کرخه (در نزدیکی شوش که اسلوب طاق زنی متقاطع بر قوس های ستبر در آن به کار رفته و این اسلوب پیش از آنکه در معماری رومی وار و گوتیک به کار رود در ایران ساسانی به کار رفته است.)

?طاق بستان

?سنگتراشی نقش رستم: که والرین امپراتور روم را چون اسیری در زیر پای اسب شاپور اول نشان می دهد

?در این اثار همواره شخصیت های ربانی (اهورامزدا,میترا,آناهیتا)  یا خود پادشاه بزرگتر از سایرین نقش شده اند و رعایت #قرینه_سازی اصلی پایدار بوده است.

✅در معماری ساسانی سنگ نیز همراه آجر به کار می رفت و دیوارها با #گچبری تزیین می یافت.

✅در هنر ساسانی چهره سازی فردی معمول نبود.

و در نقش برجسته ها و روی سکه ها و ظروف فلزی شخصیت پادشاهان تنها با نوع تاجشان متمایز می شد.

✅ساسانیان #فلزکاری را به اوج رساندند

✅مضامین تصویری ان ها:

تمثال اهورامزدا و فرشتگان

صحنه ی شکار پادشاهان

جانوران افسانه ای چون: شیر دال و عنقا

✅شاخص ترین عنصر هنر ساسانی #نگاره_های_قرینه_سازی شده و #نقوش_تزیینی که بر هنر دوره ی اسلامی اثر گذاشتند.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع

AH_023 اشکانیان

#اشکانیان

✅از حدود 250 ق م #اشکانیان یا #پارتیان که مردمی چادرنشین بودند بر ایالات شمال و شرق ایران مسلط شدند.

?و سپس در سال 160 ق م بافرمانروایی #مهرداد اول پادشاهی عثمانی را تاسیس کردند.

?ان ها فرهنگ و هنر یونانی را محو و ویژگی های هنر هخامنشی را احیا کردند.

?در قرن اول میلادی هنر اشکانی با ماهیت مشخص خود مستقر شد.

?ویژگی های نقش برجسته های اشکانی:

هیکل ادمی در قالبی خشک و بی روح با اجزایی زمخت

جامه ی ایرانی بلند و دارای تاخوردگی باریک و مرصع به جواهرات درشت

هیکل انسان از روبه رو با چهره ای تمام رخ و چشمانی خیره تجسم می یافت.

این ویژگی از هنر بین النهرین سرچشمه می گرفت و بعدا توسط اشکانیان به هنر #ساسانی و سپس به هنر  #بیزانسی انتقال یافت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع

AH_010 معماری سومری بابلی

معماری #سومری_بابلی

به دلیل نبود سنگ های مناسب ساختمانی در جنوب بین النهرین:

?با اجر و گل و خشت برای زیر کار

و با

?آجر جوش (ته کوره) و نیز گاهی آجر لعابدار برای روکار اجرا می شد و چوب نیز در آن به کار می رفت.

✅به همین دلیل نیز بیشتر آثار معماری این دو تمدن مختلط فرو ریخته اند و چیز زیادی از ان ها باقی نمانده اثاری چون:

?برج بابل و زکوره ها(زیگورات)

✅اساس معماری #سومری_بابلی بر جرز و قوس (یا پایه و هلال), که با آجر ذوزنقه شکل به نام قطاع بسته می شد و #طاق_گهواره ای و #گنبد قرار داشت.

✅این عناصر بنیادی از هزاره ی #سوم ق.م در معماری “سومری_بابلی” معمول بود و به شمال بین النهرین یعنی مقر تمدن #آشور اشاعه یافت.

و بعدا دنباله ی آن نفوذ با واسطه ی تمدن های #اشکانی و #ساسانی به #روم و #بیزانس رسید.

✅معماری دینی بابل:
#زکوره یا پرستشگاه برج مانندی به شکل هرم با قاعده ی چهارگوش بود.

?پوشش بدنه ی اشکوب های زکوره از آجر مینایی به رنگ آبی بود.

✅زکوره #اور سالم ترین زکوره باقی مانده از معماری دینی بابل است.

babylonian-sumerian-architectur-tvart-ir
نمونه ی #زکوره(زیگورات)

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema