جزوه مبانی فنّی تلویزیون، ویدئو و سینما

پیش نویس جزوه مبانی فنّی تلویزیون، ویدئو و سینما

اگر گواهینامة رانندگی گرفته باشید، حتماً به یاد دارید که بخش مهمی از آموزش و آزمون رانندگی، به شناخت ماشین اختصاص دارد. یک راننده باید اجزای اصلی ماشینی که سوار می شود را بشناسد، عیوب احتمالی آن را بداند و اگر نمی تواند آن را تعمیر کند، دست کم بداند آن را پیش کدام تعمیرکار ببرد! ادامه مطلب “پیش نویس جزوه مبانی فنّی تلویزیون، ویدئو و سینما”