AH_013 هنر آشوری

هنر #آشوری

آن ها اقوام سامی در شمال بین النهرین بودند. هنرشان شاخه ای از هنر” سومری_بابلی” با ویژگی های نژادی و اقلیمی خودشان.

تکوین این هنر در 1500 ق م صورت گرفت تا انهدام پایتخت قدرتمند ان یعنی نینوا در 612 قبل میلاد.

✅بر خلاف جنوبی ها آشوریان انواع سنگ مرغوب برای ساختمان و سنگتراشی داشتند, و نیز عاج فیل را برای کنده کاری استفاده می کردند.

✅اشوریان با هنر تکامل یافته اشان, نقش برجسته کاری شاهکارهای زیادی بوجود اوردند.

✅نقش برجسته های انان مانند نقاشی های دیواری رنگ آمیزی می شد.

?پیکره ها خشک و رسمی بودند با سر و پای نیمرخ و بدن تمام رخ اما حالتشان طبیعی تر از هیاکل مصری بود و از تحرک و نیرومندی بارزی برخوردار بودند .

? پادشاه همیشه در مرکز نقش قرار داشت.

?ژرفانمایی به اسلوبی که بعدا در یونان معمول شد اجرا نمی شد.

?واقعه ی اصلی به طور مسطح در مرکز و حوادث فرعی و ملازم درون نوار یا حاشیه ای در بالا و پایین آن و به همان مقیاس نقش می شد.

✅صحنه های نقش برجسته عبارتند از:

جنگ و لشکر کشی
شکار
مراسم دینی
و این ها همگی موضوعاتی برای بزرگداشت فرمانروا بود.

✅ویژگی اصلی هنر پیکرتراشی #آشوری :

نمایش قدرت و شقاوت و نیروی جنگی و تحرک

به خصوص دقت و توانایی در وصف واقعیات مشهود و حالات طبیعی است که در قرن هفتم قبل میلاد به حد کمال رسید

نمونه ی بارز آن نقش برجسته ی سنگی #ماده_شیر_محتضر است.

✅از دیگر عناصر بارز پیکرتراشی #آشوری:
شیرهای بالدار درشت پیکر و شیرهایی با سر آدمی است.

✅ دیگر اثار هنری اشوریان:
عاج های منقور
جام و کاسه از مفرغ کنده کاری

پس از ان که اشوریان به تقلید از هنر مصری پرداختند ساخته هایشان از رواج افتاد و افول کرد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_010 معماری سومری بابلی

معماری #سومری_بابلی

به دلیل نبود سنگ های مناسب ساختمانی در جنوب بین النهرین:

?با اجر و گل و خشت برای زیر کار

و با

?آجر جوش (ته کوره) و نیز گاهی آجر لعابدار برای روکار اجرا می شد و چوب نیز در آن به کار می رفت.

✅به همین دلیل نیز بیشتر آثار معماری این دو تمدن مختلط فرو ریخته اند و چیز زیادی از ان ها باقی نمانده اثاری چون:

?برج بابل و زکوره ها(زیگورات)

✅اساس معماری #سومری_بابلی بر جرز و قوس (یا پایه و هلال), که با آجر ذوزنقه شکل به نام قطاع بسته می شد و #طاق_گهواره ای و #گنبد قرار داشت.

✅این عناصر بنیادی از هزاره ی #سوم ق.م در معماری “سومری_بابلی” معمول بود و به شمال بین النهرین یعنی مقر تمدن #آشور اشاعه یافت.

و بعدا دنباله ی آن نفوذ با واسطه ی تمدن های #اشکانی و #ساسانی به #روم و #بیزانس رسید.

✅معماری دینی بابل:
#زکوره یا پرستشگاه برج مانندی به شکل هرم با قاعده ی چهارگوش بود.

?پوشش بدنه ی اشکوب های زکوره از آجر مینایی به رنگ آبی بود.

✅زکوره #اور سالم ترین زکوره باقی مانده از معماری دینی بابل است.

babylonian-sumerian-architectur-tvart-ir
نمونه ی #زکوره(زیگورات)

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema