برگزاری نشست برای طرح ریزی برنامه های انجمن

برگزاری نشست برای طرح ریزی برنامه های انجمن

دیروز طی نشستی که در دفتر انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان برگزار شد، اعضای شورای مرکزی انجمن به بحث و تبادل و نظر در مورد برنامه های پیشنهادی جهت اجرا در نیمسال اول سال جاری پرداختند.

در این جلسه که با حضور دبیر انجمن، مسئول مستند ساز و دیگر اعضا برگزار شد، تصمیم بر آن شد که برنامه های پیشنهادی جهت تایید استاد مشاور انجمن جناب آقای آقا بابایی در صورت صلاحدید اطلاع رسانی گردند.