تلویزیون اینترنتی

تلویزیون اینترنتی در راه است؟

صحبت بر سر تاسیس تلویزیون اینترنتی جدید نیست، اما نشانه‌های تازه‌ای از احتمال تاسیس آن به چشم می‌خورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است در مورد پروژه تلویزیون اینترنتی آن‌چه مربوط به زیرساخت این پروژه است به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود اما در حوزه محتوا در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات گفته است در این زمینه زیرساخت‌های ما آماده است و این پروژه باید در حوزه محتوا اجرایی شود.

طی ماه‌های گذشته سایت‌هایی با نام تلویزیون اینترنتی که نزدیک به صدا و سیما بوده‌اند قد علم کرده‌اند که ممکن است با این موضوع بی‌ارتباط نبوده باشند.

از سوی دیگر زمانی صحبت از تلویزیون بر مبنای اینترنت برای مشاهده برنامه‌های ضبط شده صدا و سیما بوده است که هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است.

باید منتظر ماند و دید آیا این بار، این موضوع با مساعدت وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان صدا و سیما، در دوره ریاست جدید سازمان صورت خواهد گرفت یا خیر.

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن + تصاویر

نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن با هدف آشنایی دانشجویان رشته تلویزیون و هنر های دیجیتال با معرفی گرایش انیمیشن برگزار شد.

این نشست با حضوراستاد شهرام حاجی میر صادقی مدرس دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد؛ ابتدا ایشان توضیحاتی را در مورد گرایش انیمیشن و آینده شغلی آن به دانشجویان ارائه دادند و در نهایت دانشجویان با طرح چند سؤال ازایشان نشست را به پایان رساندند.

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

امید است دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال با استفاده ازمباحث مطرح شده در این نشست و همین طور نشست مشاوره انتخاب گرایش گرافیک رایانه که زمان برگزاری آن در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد، نهایت بهره را برده وبا آسودگی خاطر گرایش مورد نظر خود را انتخاب نمایند.