جایگاه آموزش، پژوهش و تولید در نظام آموزش عالی کشور

جایگاه آموزش، پژوهش و تولید در نظام آموزش عالی کشور

جایگاه آموزش، پژوهش و تولید در نظام آموزش عالی کشور را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ چه ارتباطی بین آموزش، پژوهش و تولید وجود دارد؟ تولید در اقتصاد به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود هریک از این سه بخش می تواند در سیاستگذاری کشورها و توسعه و آبادانی جوامع اولویت و اهمیت ویژه ای را براساس منابعی که به دست می آورد به خود تخصیص دهد. در این نوشته بحث و سخن ما در خصوص تولیدات هنری از نگاه فرهنگ است.

فرهنگ پدیده ای است که هوای تنفسی و بستر لازم را برای توسعه و پیشرفت فراهم می آورد.
مسئولین و مدیران عالی رتبه در هر نظام سیاسی قبل از هر اقدامی معتقدند باید فرهنگ سازی لازم انجام شود تا بتوان اهداف و قوانین مصوب سازمان و نهادهای کشوری را عملیاتی کرد.

سرمایه گذاری در تولیدات فرهنگی شامل بخش های مختلف (رادیو و تلویزیون، سینما، نمایش خانگی، تئاتر، تلویزیون های ماهواره ای، فضاهای مجازی تبلیغات محیطی، زیباسازی فضای های معماری، شهرسازی و طراحی صنعتی) برای تقویت باورها و ارزش های ملی، دینی و انقلابی می بایست به عنوان یکی از اولویت های اصلی و اساسی در نظام آموزش عالی مورد توجه مدیران دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

جریان سازی مناسب و ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی برای ارتباط ارگانیک و سازمان یافته بین سه مقوله آموزش، پژوهش و تولید از وظایف اصلی نظام آموزش عالی در هر کشور توسعه یافته ای است.

براساس یافته ها و مطالعات مراکز اطلاعاتی و آماری، تولیدات هنری ارتباط مؤثر و سازنده ای با بخش آموزش و پژوهش ندارد. حجم عمده ای از تولیدات کالاهای فرهنگی و هنری از آموزش تخصصی و حمایت تحقیقات علمی و فنی مناسب بهره مند نیستند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد برخی از کالاهای فرهنگی و هنری با توجه به نیازهای مخاطبان و رهنمودهای پژوهشی و آموزشی تولید نمی شود. لذا آثار و نتایج ناشی از انتشار، پخش و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری موجب تقویت باورهای دینی، ملی و ارزشی مورد نظر نمی شود.

شایسته است مدیران متولی تولیدات فرهنگی و هنری در نظام آموزش عالی کشور مطالعات لازم را در خصوص لزوم ارتباط مؤثر تولیدات مذکور با یافته های بخش پژوهش و آموزش به منظور اثرگذاری و هماهنگی بیشتر با برنامه های مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت را در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم اهداف تحقق یافته توسعه ملی و علمی را در بخش های فرهنگی و اجتماعی، مورد ارزیابی و سنجش دقیق قرار دهیم.

امید آنکه پژوهشگران نظام آموزش عالی کشور نقش مؤثری در برنامه های توسعه و آبادانی ایران و اسلام عزیز برعهده گیرند.

نویسنده: دکتر محمد مؤمنی
منبع: خبرنامه پژوهشی دانشگاه دامغان، سال چهارم، زمستان 92

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با هنر

منابع دروس کارشناسی ارشد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته های طراحی صنعتی، گرافیک، پژوهش هنر و نقاشی

عمومی

زبان تخصصی

منابع اصلی:

کارگاه هنر 1 و2 پیش دانشگاهی هنر

سیر هنر در تاریخ 1 و 2 پیش دانشگاهی هنر

آشنایی با میراث فرهنگی پیش دانشگاهی هنر

آشنایی با بناهای تاریخی پیش دانشگاهی هنر

تاریخ هنر ایران هنرستان

تاریخ هنر جهان هنرستان

دایرة المعارف هنر / رویین پاکباز

نقاشی ایران / رویین پاکباز

منابع پیشنهادی:

درک عمومی هنر / سید رضا حسینی / انتشارات مارلیک

درک عمومی هنر / سید محمد موسوی

مکاتب هنری ایران و جهان / دکتر میرزایی مهر

انتشارات سمت English for Student of Humanities

انتشارات سمت Visual Arts

انتشارات سمت Media Arts

طراحی صنعتی

پژوهش هنر و نقاشی

گرافیک

انسان، آنتروپومتری، ارگونومی / فیزنت

طراحی صنعتی / جان هسکت / انتشارات سمت

تاریخ طراحی صنعتی / توماس هاف / انتشارات سمت

آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / نشر نظر

مجموعه تست نقد هنری / دکتر ایرانی صفت

نقد هنری / دکتر ایرانی صفت

مکاتب نقاشی ایران و جهان پیش دانشگاهی هنر

همه منابع نقاشی

نقد عکس

تاریخ تحول عکاسی / انتشارات سمت

تذکر: این منابع بصورت کلی مطرح شده، برای اطلاع دقیق از منابع به راهنمایی اساتید نیز توجه فرمایید.