AH_028 هنر چین (1)

✅ناحیه #هونان محل تلاقی تمدن های ده نشین قرار گرفت.

?در حدود قرن 15 ق م پادشاهان سلسله ی #شانگ با متحد ساختن این تمدن ها تاریخ مضبوط کشور چین را به پایتختی #چنگ_چیو اغاز کردند .

?در هزاره ی دوم ق م,  مفرغ شناخته شد و در ساخت اشیا آیینی بکار رفت.

?مفرغینه های چنگ چیو و #آنیانگ اخرین پایتخت سلسله ی #شانگ همه دارای شکل های معین برای مصارف مقرر دینی بوده اند.

?تزئینات این ظروف هندسی و برجسته کاری شده بودند.

?روی بسیاری از این مفرغینه ها نوشته های ایینی درباره ی رسوم کشورداری پادشاهان #شانگ نقر شده.

✅از مقابر پادشاهان این سلسله سفالینه های صیقلی ممتار که در واقع نخستین نمونه های چینی سازی تکامل یافته در دوره های بعد بودند یافت شده.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع

AH_027 هنر چین (بخش 6)

#بخش_6

#هنر_چین

✅هنر چین مشخص به دوام مستمر ویژگی هایش در طول تاریخ است.

✅نخستین سفالینه های دوره ی نوسنگی چین که در دره ی رودخانه ی #هوانگهو کشف شده اند متعلق به هزاره ی چهارم ق م بوده و دارای:

?زمینه ی سرخ و نقوش هندسی اند.

و

?در کوره پخته شده اند.

✅نخستین مفرغینه ها و پیکره های ان ها گاهی با مرمر و گاهی با سنگ یشم و در اندازه ی کوچک از هزاره ی دوم ق م بجای مانده.

✅نقاشی چینی به مدت دو هزار سال تاکنون دوام داشته.

✅اثار تمدن دوره ی متاخرنوسنگی در چین مربوط به هزاره ی سوم ق م در هوانگهو است.

✅از 2500 قبل میلاد در کناره های رودخانه ی هوانگهو تمدنی به نام #یانگ_چایو پیشرفت زیادی کرد.
?و سفالینه هایی به رنگ سرخ مزین به نقوش هندسی از خود برجای گذاشت.

?این سفالینه ها از گل رس نرم بوده و سطح ان ها پیش از انکه به کوره برود منقوش می شده.

✅مرکز تمدن دیگر به نام #لونگ_چان سفالینه های سیاهرنگ با سطحی صیقلی بدست امده که نمایانگر نوع تکامل یافته ی کوره های سفالگری ان هاست.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع

AH_020 خلاصه ای از هنر مصر

خلاصه ای از #هنر_مصر:

✅این هنر با پیوستگی نزدیک از تحولات تاریخی و سیاسیش پیروی می کرد و اثار هنری اش در تبعیت از دربار و روحانیت بود.

✅ شیوه های هنری مصر در دوران سلسله پادشاهی های:

?چهارم
?دوازدهم
?هیجدهم

به اوج شکوفایی رسید.

✅دوره های تاریخ مصر باستان:

?پارینه سنگی از 18000 سال تا هزاره ی ششم ق م

?نوسنگی (شامل دوره های #بداری و #نجادی اول) از هزاره ی ششم تا 4000 ق م

?سلسله پادشاهی (1و2) 3100-2685ق م

?پادشاهی کهن (3-6) 2685-2180 ق م

?دوره میانجی اول(7-11) 2180-2040 ق م

?پادشاهی میانه (سلسله های 11-12) 2040-1785 ق م

?دوره میانجی دوم(سلسله های 13 تا 17) شامل دوران استیلای هیکسوسها

?پادشاهی جدید(18-20 شامل دوره ی عمارنه) 1567-1085ق م

?دوره متاخر یا انحطاط (21-30 و شامل دو بار سلطه ی ایران بر مصر و سپس استیلای اسکندر و جانشینانش)

?پادشاهی بطالسه یونانی 305-30 ق م

✅برپاسازی خانه و اقامتگاه گروهی در کنار رود نیل از اواخر دوره ی نوسنگی- هزاره پنجم ق م با نی و جگن و ساقه های گیاهی و گل رس اغاز شد.

✅با اتحاد مصر علیا و مصر سفلی:
?خشت خام و به تدریج آجر در بنایی به کار رفت

?حروف هیروگلیف اختراع شد

?ظروف مسی به دست امد(اواخر هزاره ی چهارم ق م)

?معماری در نظیر ایجاد بناهای سنگی مانند کاخ ها و معابد و مزارها و قلاع تا اهرام کوه پیکر گام برداشت.

✅ پیکر تراشی مصر دینی بود یا تدفینی, درباری یا رمزی و نمودگاری هیچ گاه جنبه ی شبیه سازی و واقعنمایی را از دست نداد.

علت این امر نیز اعتقاد مصریان به این باور بنیادین بود که پیکر ادمی جایگاهی برای زندگی #کا در جهان جاوید است.

?از این رو شیوه ی واقعگرایی با قوانین تقارن و تشابه جسمانی و نیز صلابت و پایداری مادی پیکره در طول هزاره های تاریخی از اصول ثابت این مقوله ی هنری بود.

✅در تمدن مصر نقش برجسته کاری با برجستگی بسیار کم و گاه در زمینه ای گود نشسته اجرا می شد.

و از ویژگی های رمزگری, گزارشگری وقایع تاریخی , بازنمایی مراسم ایینی و مرده پرستی یا توصیف صحنه های شکار و دامداری و امور خانگی و مانند ان برخوردار بوده.

?هنر پیکرتراشی مصر از پادشاهی بیست و پنجم رو به انحطاط گذاشت.

✅ویژگی های دیوارنگاری مصر:

?شخصیت های برتر بزرگتر و درشت تر تصویر می شدند
?در مرکز صحنه و مسلط بر بخش مرکزی

?رنگ های سنتی:

?سیاه برای طراحی سطوح عمده

?ابی کم رنگ متمایل به خاکستری برای خاک و گل

?ابی پررنگ برای آب

?قرمز مایل به قهوه ای برای مردان

?زرد اخرایی برا زنان

?سبز برای گیاهان

?قرمز برای نی و چوب های خشک

✅حامل رنگ های دیوانگانی نوعی صمغ بود.

✅دیوارنگاره ها از اغاز سلسله ی سوم پادشاهی زینت بخش معابد در کاخ ها شدند.

در سلسله ی ششم رونق و رواج یافتند. و در دوران پادشاهی جدید به نهایت کمال خود رسیدند.
#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_019 نقاشی دیواری مصر

#نقاشی_دیواری_مصر

نمایشگر ازادی و ابتکار و دقت در نمایش خصوصیات تماشایی هر صحنه و نیز رنگ های رقیقی است که نقاشان مصری با بهره گیری از نفوذ تمدن #مینوسی با نوعی رنگ لعابی چسپناک در هنر خود به کار می بستند.

?سفالگری لعابی از دوره ی پیش از سلسله پادشاهی در مرحله ای پیشرفته رواج یافته بود.

?بعدا ساخت مهره و تعویذ و کاسه و گلدان و صنمک و به خصوص کاشی برای تزیین بناها با سفال لعابدار متداول شد.

?از سلسله چهارم به بعد مهره ها و اشیا کوچک تزیینی با سفال بدون لعاب و به رنگ آبی با نوعی خمیر گل ساخته شد.

?شیشه نیز در دوره ی سلسله پادشاهی هیجدهم برای ساختن ظروف و اشیا تزیینی کوچک به کار رفت.

✅نقاشی در مصر جز صنایع دستی و هنرهای فرعی_کاربردی بود.

?نقاشی دیواری برای کاخ و مزار فرعون ها مانند جزیی از بنایی بود و اهمیت ان بیش از نقاشی قابی بود.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_018 پیکرتراشی مصر

#پیکرتراشی_مصر

✅در این زمینه دو مکتب #شمالی و #جنوبی با خصوصیات متمایز ظاهر شدند:

?#مکتب_شمالی:

?آرمانگرا و الهام پذیر از اثار کلاسیک “پادشاهی کهن”

?القای اندیشه و ایمان را بر اجرای شباهت و توصیف مشهودات مرجح می شمرد.

از جمله اینکه به چهره ی فرعون حالتی آیینی و وقاری ربانی می بخشید.

?#مکتب_جنوبی:
برعکس

?جنبه های علمی زندگی را نشان می داد.

?واقعنمایی و شباهت جسمانی به شدت اجرا می شد.

?پیکره سازی فردی رفته رفته جنبه ی انسانی بیشتری یافت و از قالب پیکره سازی تدفینی بیرون امد.

✅هنر نقش برجسته در زمان #سزوستریس اول (سلسله دوازدهم_پادشاهی میانه) به کمال رسید.

گواه ان اثار مکشوف در پرستشگاهی در شهر #کرنک است.
#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_013 هنر آشوری

هنر #آشوری

آن ها اقوام سامی در شمال بین النهرین بودند. هنرشان شاخه ای از هنر” سومری_بابلی” با ویژگی های نژادی و اقلیمی خودشان.

تکوین این هنر در 1500 ق م صورت گرفت تا انهدام پایتخت قدرتمند ان یعنی نینوا در 612 قبل میلاد.

✅بر خلاف جنوبی ها آشوریان انواع سنگ مرغوب برای ساختمان و سنگتراشی داشتند, و نیز عاج فیل را برای کنده کاری استفاده می کردند.

✅اشوریان با هنر تکامل یافته اشان, نقش برجسته کاری شاهکارهای زیادی بوجود اوردند.

✅نقش برجسته های انان مانند نقاشی های دیواری رنگ آمیزی می شد.

?پیکره ها خشک و رسمی بودند با سر و پای نیمرخ و بدن تمام رخ اما حالتشان طبیعی تر از هیاکل مصری بود و از تحرک و نیرومندی بارزی برخوردار بودند .

? پادشاه همیشه در مرکز نقش قرار داشت.

?ژرفانمایی به اسلوبی که بعدا در یونان معمول شد اجرا نمی شد.

?واقعه ی اصلی به طور مسطح در مرکز و حوادث فرعی و ملازم درون نوار یا حاشیه ای در بالا و پایین آن و به همان مقیاس نقش می شد.

✅صحنه های نقش برجسته عبارتند از:

جنگ و لشکر کشی
شکار
مراسم دینی
و این ها همگی موضوعاتی برای بزرگداشت فرمانروا بود.

✅ویژگی اصلی هنر پیکرتراشی #آشوری :

نمایش قدرت و شقاوت و نیروی جنگی و تحرک

به خصوص دقت و توانایی در وصف واقعیات مشهود و حالات طبیعی است که در قرن هفتم قبل میلاد به حد کمال رسید

نمونه ی بارز آن نقش برجسته ی سنگی #ماده_شیر_محتضر است.

✅از دیگر عناصر بارز پیکرتراشی #آشوری:
شیرهای بالدار درشت پیکر و شیرهایی با سر آدمی است.

✅ دیگر اثار هنری اشوریان:
عاج های منقور
جام و کاسه از مفرغ کنده کاری

پس از ان که اشوریان به تقلید از هنر مصری پرداختند ساخته هایشان از رواج افتاد و افول کرد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema