AH_018 پیکرتراشی مصر

#پیکرتراشی_مصر

✅در این زمینه دو مکتب #شمالی و #جنوبی با خصوصیات متمایز ظاهر شدند:

?#مکتب_شمالی:

?آرمانگرا و الهام پذیر از اثار کلاسیک “پادشاهی کهن”

?القای اندیشه و ایمان را بر اجرای شباهت و توصیف مشهودات مرجح می شمرد.

از جمله اینکه به چهره ی فرعون حالتی آیینی و وقاری ربانی می بخشید.

?#مکتب_جنوبی:
برعکس

?جنبه های علمی زندگی را نشان می داد.

?واقعنمایی و شباهت جسمانی به شدت اجرا می شد.

?پیکره سازی فردی رفته رفته جنبه ی انسانی بیشتری یافت و از قالب پیکره سازی تدفینی بیرون امد.

✅هنر نقش برجسته در زمان #سزوستریس اول (سلسله دوازدهم_پادشاهی میانه) به کمال رسید.

گواه ان اثار مکشوف در پرستشگاهی در شهر #کرنک است.
#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_017 معماری مصر

#معماری_مصر

?ساخت پرستشگاهها و کاخ و مزارهای باشکوه در مصر بسیار معمول بود.

?بناهای نخست با خشت و سپس سنگ جانشین ان شد و معماری مصر به اوج رسید.

?بخشی از معماری مصری #مصطبه است: اتاقکی سکو مانند و چهارگوش و ستبر با دیواره های مایل به سوی مرکز که حجم ذوزنقه به وجود می اورد.

✅در معماری سنگی مصر عموما ستون های کوتاه و کلفت و نسبتا نزدیک هم به کار می رفت, و سر ستون ها به سه شکل ساخته می شد:

?پاپیروسی
?برگ نخلی
?غنچه نیلوفری

✅در اندیشه ی مصریان شکل هرم نمودگار پلکانی بود که فرعون را به سوی #رع یا #خورشید_خدا بالا می برد.

هرم ها به شکل پلکانی چهار سمت ساخته می شد. و اعتقاد داشتند که عظمت پیکر هرم موجب جذب بیشتر انوار فیض بخش “خورشید خدا” بر بدنه ی مزار می شود.

?از سلسله ی پنجم پادشاهی به بعد ابعاد ساختمانی اهرام رو به کاهش گذاشت و در عوض پرستشگاههای وابسته به ارامگاه فرعون زیاد شد.

نمونه ی بارز ان:
ارامگاه و پرستشگاه حتشپسوت ملکه ی سلسله ی هجدهم.

?در سلسله ی هفدهم ساخت اهرام متروک ماند.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_016 آغاز هنر مصر

#آغاز_هنر_مصر

?در هزاره ی ششم قبل میلاد دوره ی نوسنگی ان خطه با زندگی ده نشینی و صنایع نساجی و سفالگری و بوریا بافی اغاز شد.

?نخستین تمدن مصر #بداری ۵۰۰۰ سال ق م به وجود امد.

?پس از ان از نیمه ی دوم هزاره ی چهارم ق م تمدن #نجادی بوجود امد.

?از این دو تمدن سفالینه های زیادی بجا مانده.

?در نخستین سلسله ی “پادشاهی کهن” نوشتار و آبیاری معمول بود.

?اثار معماری چندانی از دوران کهن به دلیل مرغوب نبودن مصالح به جای نمانده، اما از تصاویر کنده کاری ان ها می توان به چگونگی ساخت کاخ ها و مقابر اشرافی(#مصطبه ها) پی میبریم.

✅خصوصیات بنیادی هنر مصر بر سه محور استوار است:

?عالم ربانی
?حیات پس از مرگ
?الوهیت مقام فرعون

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_015 تاریخ هنر مصر

✅تاریخ مستند و رسمی مصر از ۳۲۰۰ قبل میلاد؛ یعنی زمان اتحاد مصر علیا و مصر سفلی توسط نارمرمنس آغاز شد.

✅یازده سلسله نخستین پادشاهان مصر دوره ای به نام #پادشاهی_کهن را بوجود اوردند, از حدود ۳۲۰۰ تا ۲۰۴۰ قبل میلاد.

?سپس #پادشاهی_میانه از ۲۰۴۰ و پایانش ۱۵۶۷ قبل میلاد از سلسله دوازدهم تا هفدهم که از میان رفت.

?سلسله #پادشاهی_جدید با ازبین رفتن سلسله ی هفدهم از ۱۵۶۷ تا ۱۰۸۵ قبل میلاد

?از سلسله ی بیست و یکم تا سی ام, اخرین سلسله پادشاهی مصر یعنی از ۱۰۸۵ تا ۳۳۲ ق م به نام #دوره_متاخر ضبط تاریخ شده است.

?و بالاخره در ۳۳۲ ق م مصر به تسخیر اسکندر مقدونی در امد.

✅در مسیر تاریخ مستمر پادشاهی مصر دو دوره ی #آشوب و #فترت به وقوع پیوست.

اولی در بین سلسله های ششم و هفتم و دومی با طول مدتی بیش از ۲۰۰ سال دربین سلسله های دوازدهم و سیزدهم.

✅در سلسله ی پادشاهی بیست و هفتم و سی ام ایرانیان دو بار مصر را تسخیر کردند ولی حکومتی در ان بوجود نیاوردند.

✅دو ویژگی مصریان:
محافظه کاری
و
اعتقادات جادویی اشان
از پویایی و ابتکار هنرمند می کاست.

✅خاصیت توصیفی هنر مصر بیش از همه در #نقش_برجسته و #نقاشی_روی_دیوار متجلی میشود.

?در واقع این دو هنر در مصر هنری واحد بودند زیرا نقش برجسته ی مصری چیزی جز نقشی منقور با شیار خفیف نبود و هیچ گاه خاصیت سه بعدی برجسته کاری واقعی را نیافت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_014 هنر مصر (بخش ۳)

#بخش_۳
هنر #مصر

✅ویژگی های هنر مصری:

?ایستا و ابدیت گرا

?کاهنی و جادویی

?مشخص و منفرد

?غیر تقلیدی و تقلید نشدنی

?موقوف به وصف صورت های اصلی و تغییر ناپذیر و مضامین صریح و دور از تصرف زمان و مکان

?به جنبه های مثبت و امید بخش زندگی می پردازد.

?صحنه ی پیروزی در جنگ و شکار و بزم و ضیافت را به نقش در می اورد تا به ان ها واقعیت جاودان بخشد.

?هنر مصری, هنری فخیم و آرمانگرا و انباشته از مفاهیم و ضوابط تمدنی بلند پایه است.

✅مصریان به جادو اعتقاد داشتند.

#کا یا جوهر روح (همزاد متوفی) همواره در نزد انان اعتبار خاصی داشت و به دنیای پس از مرگ اشاره می کرد.

✅درهنر مصر صفات اصلی و خواص انتزاعی با رمز نشان داده می شد.

?برای بیان اهمیت افراد در هر صحنه هیکل ان ها را به نسبت بلندپایگی مقامشان با تناسباتی بزرگتر از دیگران مجسم می کردند.

✅شکل بخشیدن به موجودات تخیلی مانند ابوالهول, با شیر یا سر شاهین و مانند ان در بین پیکره سازان و نقاشان معمول بود.

✅در بازنمایی شباهت کامل فردی به صورت تندیس, رنگ کردن چهره و بدن و لباس پیکره با رعایت مقررات خاص متداول بود.

✅برای گزارش واقعه ی صحنه یا روشن کردن مضمونی مبهم در برخی از کنده کاری ها و نقاشی های روی دیوار نشانه های توصیفی و حتی نوشته های صورتنگاشتی (#هیروگلیف یا نقوش رمزی کاهنان) به کار برده می شد.

✅در معماری و پیکره سازی مصر اساس توجه و اسلوب کار هنرمند مبتنی بود بر ایجاد خطوط مستقیم و اشکال توده مانند و جسیم و حجمهای مکعبی و ستبر.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema

AH_013 هنر آشوری

هنر #آشوری

آن ها اقوام سامی در شمال بین النهرین بودند. هنرشان شاخه ای از هنر” سومری_بابلی” با ویژگی های نژادی و اقلیمی خودشان.

تکوین این هنر در ۱۵۰۰ ق م صورت گرفت تا انهدام پایتخت قدرتمند ان یعنی نینوا در ۶۱۲ قبل میلاد.

✅بر خلاف جنوبی ها آشوریان انواع سنگ مرغوب برای ساختمان و سنگتراشی داشتند, و نیز عاج فیل را برای کنده کاری استفاده می کردند.

✅اشوریان با هنر تکامل یافته اشان, نقش برجسته کاری شاهکارهای زیادی بوجود اوردند.

✅نقش برجسته های انان مانند نقاشی های دیواری رنگ آمیزی می شد.

?پیکره ها خشک و رسمی بودند با سر و پای نیمرخ و بدن تمام رخ اما حالتشان طبیعی تر از هیاکل مصری بود و از تحرک و نیرومندی بارزی برخوردار بودند .

? پادشاه همیشه در مرکز نقش قرار داشت.

?ژرفانمایی به اسلوبی که بعدا در یونان معمول شد اجرا نمی شد.

?واقعه ی اصلی به طور مسطح در مرکز و حوادث فرعی و ملازم درون نوار یا حاشیه ای در بالا و پایین آن و به همان مقیاس نقش می شد.

✅صحنه های نقش برجسته عبارتند از:

جنگ و لشکر کشی
شکار
مراسم دینی
و این ها همگی موضوعاتی برای بزرگداشت فرمانروا بود.

✅ویژگی اصلی هنر پیکرتراشی #آشوری :

نمایش قدرت و شقاوت و نیروی جنگی و تحرک

به خصوص دقت و توانایی در وصف واقعیات مشهود و حالات طبیعی است که در قرن هفتم قبل میلاد به حد کمال رسید

نمونه ی بارز آن نقش برجسته ی سنگی #ماده_شیر_محتضر است.

✅از دیگر عناصر بارز پیکرتراشی #آشوری:
شیرهای بالدار درشت پیکر و شیرهایی با سر آدمی است.

✅ دیگر اثار هنری اشوریان:
عاج های منقور
جام و کاسه از مفرغ کنده کاری

پس از ان که اشوریان به تقلید از هنر مصری پرداختند ساخته هایشان از رواج افتاد و افول کرد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema