AH_006 خاستگاه و پیشینه ی بومیان امریکا

خاستگاه و پیشینه ی بومیان امریکا بر اساس شواهد باستانشناسان:

?قاره ی امریکا زادگاه نژاد و یا نسلی از بشر نخستین نبوده است.

?نخستین ساکنان امریکا مهاجران اسیایی از شمال چین بودند که از راه زمینی سیبریه وارد امریکا شدند.

از 200 میلادی به بعد دوره ی تعالی فرهنگ و هنر این اقوام اغاز شد.

نهایتا در 1520 بعد میلاد در اثر تهاجم اسپانیایی ها این تمدن از بین رفت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_005 تمدن های بومی امریکا

تمدن های بومی امریکا:

?#آزتک در مکزیکو

?#مایا در یوکاتان و مکزیکوی جنوبی و گواتمالا

?#اینکا در پرو و بولیوی

✅از جمله اثار مهم باقیمانده از این تمدن ها سنگتراشی های درشت و خشن با تصاویر و نقوش درهم ادمی و جانوری و پیکره های سنگی به اشکال انتزاعی بسیار ساده شده و مبتنی بر عقاید دینی اشان.

✅از آن مهم تر پرستشگاه های سنگی بزرگ به شکل هرمی چند اشکوبه و پله دار که شکلشان یادآور زکوره های #بین_النهرین است و از جهاتی دیگر به اهرام پلکانی مصر شباهت دارد؛ بی انکه محتوا و کاربرد دینی ان پرستشگاهها یکی بوده باشد.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

✅عزیزان از این بخش در کنکور سال های گذشته سوال طرح شده است.

AH_004 عصر مفرغ

پس از دوران نوسنگی دوره ی #مس_و_سنگ یا مرحله ی ابتدایی #عصر_مفرغ شناخته شده است.

✅این دوره در واقع مرحله ی کوتاه عمر اغاز به کارگیری مس بود که بعدا به کشف مفرغ (ترکیب مس و قلع) و سپس آهن منتهی شد .

✅اغاز عصر #مفرغ در ایران 3000 قبل میلاد

✅در چین و دره ی سند و در تمدن های جزایر یونان و کشور روم و دیگر سرزمین های اروپا دوران #مفرغ از اوایل هزاره ی دوم قبل میلاد به ظهور رسید.

✅از پایان #نوسنگی اروپا, بقایای معماری معروف به #خرسنگی در کارناک فرانسه و سالزبری انگلستان بر جای مانده که:

ساختمان هایی بوده به شکل گرد یا چهارگوش با قطعات بسیار بزرگ و سنگین مستطیل شکل از سنگ قواره برای برپایی آیین خورشید پرستی.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_003 دوران نوسنگی (قسمت دوم)

در دره ی سند از هزاره ی چهارم قبل میلاد سفالگری رنگین منقوش به اشکال جانوران متداول و بعدا نیز نوعی خط #صورتنگاشت اختراع شد.

✅دیگر مناطقی که آثار تمدن #نوسنگی از ان یافت شده:

?خاور نزدیک و بین النهرین و جنوب غربی و مرکز ایران مانند:
?راس شمره
?حسونا
?تپه حلف
?ارپاچیه در عراق
?شوش و تپه سیلک نزدیک کاشان

تمدن نوسنگی در اغاز هزاره ی ششم قبل میلاد از جهت انواع سفالگری و پیکرتراشی و شهر سازی و صنایع نساجی به اوج کمال خود رسید.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_002 دوران نوسنگی (قسمت اول)

دوران #نوسنگی

از حدود 8هزار سال قبل میلاد اغاز شد. با این تحول که انسان ابزار مورد استفاده خود را با سنگ صیقل خورده می سازد.

✅کشاورزی و دامداری و زندگی ده نشینی رواج یافت.

خانه های گرد ساخته شد و انبارهایی برای ذخیره غلات.

✅حدود 7 هزار سال قبل میلاد در #اریحا (فلسطین امروزی) دیوار و قلاع سنگی ساخته شد.

✅در دوره نوسنگی علاوه بر ساختن ابزار و سلاح مانند: نوک پیکان, تیغه ی چاقو و تبر و سنبه و سنگ صیقل خورده, صنعت سفالگری رنگی یا منقوش با دست شامل کوزه و ظرف و پیاله و آبدان و نیز پیکره های کوچک و مهرهای چهارگوش برجسته کاری با گل صورتگری یا خاک رس نرم نیز معمول شد.

✅اثار سفالگری دوره ی نوسنگی در:

? بین النهرین و جنوب غربی ایران از هزاره 7قبل میلاد

?در مصر از هزاره ی پنجم

?در اروپا از اواخر هزاره پنجم قبل میلاد بر جای مانده.

✅مرکز دیگر پیدایی و گسترش تمدن #نوسنگی در اسیای شرقی و جنوب شرقی (تایلند) بوده است.

✅در چین از هزاره ی چهارم قبل میلاد نوسنگی با ساخت سفالینه ها از گل رس نرم و با نقوش هندسی بر زمینه ای سرخ رنگ و یا به رنگ سیاه ساده و صیقلی اغاز شد.

✅از اوایل هزاره دوم قبل میلاد که سلسله پادشاهی #شانگ بر اقوام وحدت یافته خطه عدنان و رود هوانگ هو مسلط شد:
ساخت پیکره ها و ظروف و اشیا #مفرغی نیز معمول شد.

✅معماری چین در این زمان:

محصور کردن دهکده با دیوار گلین

ساخت خانه های گرد یا مستطیل

✅در اغاز پادشاهی #شانگ نوعی خط #صورتنگاشت در مرحله ی ابتدایی میان چینیان رواج یافت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

AH_001 هنر پیش از تاریخ (بخش اول)

#بخش_اول

#هنر پیش از تاریخ

✅دوره ی چهارم زمین شناسی که به زمان حال می پیوندد معروف به #پلییستوسن شاهد یخ بندان های بزرگی بوده.

✅بخش اخر این دوره
حدود 40000تا 10000 سال قبل از میلاد که زندگی دسته جمعی و سپس ده نشینی در ان شکل گرفت به #پارینه_سنگی معروف است.

✅زیرا از این دوره ابزارها و سلاح های ابتدایی با سنگ های ناصاف یا تکه پرانی به جا مانده که نخستین مصنوع دست بشر است.

✅از این دوره نقاشی و کنده کاری بر دیواره و سقف غارها به جا مانده.

✅پایه اقتصادی این اقوام بر شکار و صید ماهی و گرد اوری ریشه و برگ گیاهان مبتنی بوده و با دوره گردی روزگار می گذرانده اند .

✅نقاشی بر سقف و دیوار غار و نیز گاهی کنده کاری روی سنگ با دوده ی ذغال یا سوخته ی استخوان مخلوط با پیه جانوران و یا با رنگیزه های کانی, مانند گل اخرا و خاک سرخ, با نقوشی ساده و انتزاعی و برپایه ی ایمانی جادویی به دو امید اجرا می شده:

1. چیره شدن بر جانوران

2. بیشتر شدن و بارور شدن نسل این حیوانات به واسطه تکرارنقش ان ها.

✅قدمت هنر نقاشی و کنده کاری بر بدنه ی غار و صخره بیش از 20 هزار سال قبل میلاد و کنده کاری روی استخوان چندی پس از ان تخمین زده شده است.
که عموما مشتمل بوده بر شکلهای #انتزاعی و #مخطط بسیار ساده شده از:

? هیاکل آدمیان در حال شکار با کمان و پیکان

?رقص دسته جمعی مردان و زنان

?چهارپایانی چون گاو وحشی, بز کوهی و گوزن

البته با محتوایی آرمانی و جادویی.

✅برای مردم دوره پارینه سنگی در حدود 12000 سال قبل میلاد پیشرفت بزرگی به سوی #واقعگرایی اتفاق افتاد.

نمونه های بارز ان شکل های شبیه سازی شده و برجسته نما و رنگین:

گاو وحشی و گوزن بر سطح صخره های غار #آلتامیرا درشمال اسپانیا و نیز اثار #فون_دوگوم فرانسه است.

✅غیراز این ها, دیگر اثار دوره ی پارینه سنگی:

?تمثال و پیکره ی زن در مفهوم رمزی مادر و زاینده

?صنمک ها یا ربه النوعهای کوچک اندام از جمله #ونوس_ویلندورف مکشوف در کنار رود دانوب با قدمت تخمینی 15 هزار سال قبل میلاد

?و نیز کنده کاری و نقاشی صخره ای در مغرب دریای خزر و ناحیه ی #لرستان و غار #لاسکو در فرانسه بر جای مانده است.

✅دوره ی پارینه سنگی در بین النهرین حدود کمتر از 8 هزار سال قبل میلاد به پایان رسید و در بین اقوام بدوی مثل اسکیموها یا بومیان استرالیا این دوره با همان خصوصیات و ابزار و اقتصاد معیشت تا قرن 19 میلادی استمرار یافت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema