نمایشنامه خوانی "فراموشی"

نمایشنامه خوانی “فراموشی”

نمایشنامه خوانی “فراموشی”
به نویسندگی “جعفرسیدی نسب”

در جشنواره تئاتر دانشگاه دامغان به روی صحنه رفت.

#سیsee

نمایشنامه خوانی "مسکن مهر"

نمایشنامه خوانی “مسکن مهر”

نمایشنامه خوانی “مسکن مهر”
به نویسندگی”مهدی راستگو”

در جشنواره تئاتر دانشگاه دامغان به روی صحنه رفت.

#سیsee

نمایش «پشتِ شیشه‌ها»

نمایش «پشتِ شیشه‌ها»

نمایش «پشتِ شیشه‌ها» / نویسنده:محمد چرمشیر   کارگردان: سپیده کفایی / بازیگران: سپیده کفایی ، محمد مسیبی / اردیبهشت نود و پنج

نمایش «پشتِ شیشه‌ها»

#سیsee