ارتباطات بصری

دانلود جزوه ارتباطات بصری

ما در یک اثر هنری که مقابل ماست با یک ترکیب بندی مواجه هستیم که نوع وابستگی آنها با هم ارتباطی دارند.
ترکیبی از عناصر متباین و در یک واحد که در یک کمپوزیسیون (ترکیب بندی) قرار دارند و در هر ترکیب بندی حداقل یک الی دو نقطه عطف وجود دارد.
خوانش زمانی معتبر خواهد شد که مبتنی بر یک بینش نشانه شناسی باشد…

PDFدانلود جزوه ارتباطات بصری

1 نظر

  • javid

    سلام؛ موردی که در جزوه از قلم افتاده است: مراتب نفس 4مرتبه دارد: نفس نباتى،حسى حيوانى،ناطقه وملکوتى.طبق فرمايش حضرت امير.

  • نوشتن نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.