سیر تحولات در گرافیک

دانلود جزوه سیر تحولات در گرافیک

مفهوم امروزی گرافیک در اصل در اروپا با اختراع صنعت چاپ در انواع شکل های نخستین , موثرترین عامل شکل گیری آن بود.چاپ دستی مانند کالکوگرافی که هنر حکاکی روی سطح فلز به ویژه برنج و مس , در اروپا رایج بود.
در دهه میانی قرن 19 دو نوع چاپخانه فعالیت میکرد…

جزوه فلسفه 1

دریافت جزوه فلسفه 1

فلسفه نوعی علم و دانش است؛ که با شناخت حقیقت سر و کار دارد.

دانلود جزوه فلسفه 1 – استاد میر سید

دانلود جزوه درک و بیان بصری

دریافت جزوه درک و بیان بصری

حجم بالایی از معانی و مفاهیم، ایهام، استعاره، نماد پردازانه، نشانه و … می توان از یک تصویر دریافت نمود.

جزوه درک و بیان بصری