کسب دو مقام قابل تقدير دانشگاه دامغان در جشنواره ملي

کسب دو مقام قابل تقدير حاصل حضور دانشگاه دامغان در هفتمين جشنواره ملي حرکت

دانشگاه دامغان در هفتمین جشنواره ملی حرکت، ویژه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در دو بخش کارشناس قابل تقدیر انجمن های علمی دانشجویی و پایگاه های اینترنتی به عنوان قابل تقدیر دست یافت.

در این جشنواره که اواخر مهرماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار گردید، سید هادی راست بود، کارشناس امور فرهنگی دانشگاه دامغان توانست در زمینه کارشناس قابل تقدیر انجمن های علمی دانشجویی و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان در زمینه پایگاه های اینترنتی به عنوان قابل تقدیر دست یابند.

گفتنی است جشنواره ملی حرکت همه ساله در راستای ارائه دستاوردها و تولیدات انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور از سوی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

منبع

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.