چه می گوید و برای چه کسی (مخاطب) گفته می شود؟ از گام های شناخت مخاطب می باشد.

جزوه درس مخاطب شناسی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.