جزوه مخاطب شناسی

دریافت جزوه مخاطب شناسی

چه می گوید و برای چه کسی (مخاطب) گفته می شود؟ از گام های شناخت مخاطب می باشد.

جزوه درس مخاطب شناسی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.