برگزاری کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه دانشجویان هنر

1
تلویزیون و هنرهای دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در نظر دارد جهت ارتقای سطح تحصیلات علمی دانشجویان هنر در زمینه زبان انگلیسی که امروزه نیاز مبرم هر دانشجو و پژوهشگری می باشد؛ کلاس آموزش زبان انگلیسی برگزار نماید.

جهت ثبت نام می توانید با مراجعه به بخش شرکت در کلاس های فوق سامانه امور دانشجویی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

stu.du.ac.ir

مدرس: خانم میترا آرمان – زمان کلاس ها: دوشنبه ها از ساعت 17:30 الی 19 – تعداد جلسات: شش جلسه

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است