رونمایی از آرم انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

1
آرم انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

لوگویی متناسب با انجمن علمی لازم می بود، تا با این نشان انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در دانشگاه شناخته شود. طراحی اولیه لوگو را آقای کیوان باغی انجام داده اند و بعد از آن با ویرایش و اظهار نظر دوستان از جمله سعید محمودی، جاوید سلطانی و جاوید قدیمی، سرانجام لوگو با دست توانای آقای رسول کیوان نژاد دیجیتالی طراحی شد.

این لوگو متشکل از یک فریم از عکس/فیلم به همراه حرف اول کلمه هنر می باشد؛ که تداعی گر فریم های عکس می باشد؛ که می تواند یک تکه از فیلم سینمایی، تلویزیونی و یا انیمیشنی باشد. خود حرف “ه” به کار رفته در سمت چپ آرم به نوعی علاوه بر نمایش خود حرف، پیچش فریم های پشت سر هم با هارمونی خاص را بیان می کند.

رنگ به کار رفته آبی و سفید می باشد که نشان از هنری پاک و آسمانی می باشد.

/انتهای پیام.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است