شکوفه های بهاری در دانشگاه دامغان

1

تصاویری زیبا از شکوفا شدن درختی در دم دمه های فصل نو شدن، روبروی سلف دانشگاه دامغان

شکوفه های بهاری در دانشگاه دامغان
شکوفه های بهاری در دانشگاه دامغان

  bahar2 bahar3

عکاس: علیرضا انصاری فر

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است