نتیجه نظرسنجی پیامکی غرفه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

1

طبق نظرسنجی صورت گرفته در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی تشکل های دانشجویی دانشگاه دامغان، صد درصد از بازدیدکنندگان نسبت به غرفه انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال اظهار داشته بودند که در سطح خوب کارها ارائه شده بود.

نمایشگاهطراح پوستر: جاوید سلطانی

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است