طبق نظرسنجی صورت گرفته در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی تشکل های دانشجویی دانشگاه دامغان، صد درصد از بازدیدکنندگان نسبت به غرفه انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال اظهار داشته بودند که در سطح خوب کارها ارائه شده بود.

نمایشگاهطراح پوستر: جاوید سلطانی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.