کسب رتبه اول در زمینه غرفه سازی و فضای مجازی در اختتامیه هفته فرهنگی دانشگاه

1
کسب رتبه اول در زمینه غرفه سازی و فضای مجازی در اختتامیه هفته فرهنگی دانشگاه

در اختتامیه هفته فرهنگی دانشگاه دامغان؛ انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال توانست در زمینه غرفه سازی و فضای مجازی رتبه اول را در بین انجمن های دیگر کسب نماید.

یکشنبه هفته جاری با ارائه گزارش عملکرد انجمن گذشته و معرفی انجمن جدید و استفاده از نظرات دوستان از همه اعضای انجمن که متشکل از دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال هستند، خواستاریم که در دانشکده هنر حضور بهم رسانند.

/ج.ق

 

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است