امروز دوشنبه 22-02-93 با حضور آقای بهرام عظیمی، کارگردان فیلم سینمایی تهران 1500 در دانشگاه دامغان، موجب گشتند تا دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال از کم و کیف وضعیت انیمیشن سازی ایران با خبر شوند و با تکنینک های انیمیشن سازی و مراحل ساخت نخستین انیمیشن سینمایی ایران آشنا شوند.

حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغانگزارش تصویری از حضور بهرام عظیمی در دانشگاه دامغان

این کارگاه آموزشی حرکتی نو بود، که موجب شد دانشجویان با استاد اهل فن آشنا شوند؛ امیدواریم با حمایت های دلسوزانه مسنولین دانشگاه  بازهم شاهد حضور چنین اساتیدی باشیم.

/ج.ق

2 دیدگاه.