گزارش تصویری از خانه سالمندان شهرستان دامغان به مناسبت روز مادر

 خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان خانه سالمندان دامغان/انتهای پیام.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.