کنسرت موسیقی سنتی گروه مهرگان دیشب مورخه 14-2-93 در سالن شاهچراغی دامغان برگزار شد.

 

گزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانگزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانگزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانگزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانگزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانگزارش تصویری از کنسرت گروه مهرگانعکاس: جاوید.ق