اصطلاحات سینمایی

صداگذاری در فیلم

صداگذاری در فیلم

با اختراع سینما تو گراف در سال ۱۸۹۵ توسط برادران لومیر در فرانسه، سینما فاقد صدا بود و با توجه به اینکه گرامافون قبل از آن یعنی در سال ۱۸۷۷ ... ادامه مطلب