افسانه

اسطوره در انیمیشن ملی

اسطوره در انیمیشن ملی

  اسطوره یک عنصر اساسی تمدن انسانی است. این مقاله نخست به بررسی فایده های شناخت اسطوره ها ،سودمندی های شناخت و مطالعه درباب اساطیر یک ملت و شناخت هنر ... ادامه مطلب