انتخاب گرایش

اطلاعیه مصاحبه تعیین گرایش

قابل توجه دانشجویان ورودیهای 92-91 رشته ی تلویزیون و هنرهای دیجیتال حضور دانشجویان گرامی جهت تعیین گرایش رشته، در تاریخ یکشنبه 93/11/19 برای ورودی های 91 و  دوشنبه 93/11/20 برای ورودیهای ... ادامه مطلب