با هم بودن

سفره هفت سین دانشگاه

سفره هفت سین دانشگاه

سفره ای انداخته می شود برای با هم بودن، کنار هم بودن و رفع کدورت ها بچه های دانشگاه دامغان هم سفره ای پهن کرده اند در ساختمان امیر کبیر ... ادامه مطلب