بستنی

طرح اهدای پول یک بستنی

طرح اهدای پول یک بستنی

طرح حمایت از کودکان کار شهرستان دامغان با همکاری جمعیت طلوع مهر و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال شماره حساب: 2924222959 نزد بانک تجارت جهت اهدای کمک های نقدی ... ادامه مطلب