تاریخی – حماسی

تحلیل و بررسی فلیم درخشش

تحلیل و بررسی فیلم درخشش

در سلسله اکران های هفتگی فیلم در دانشگاه، این هفته با حضور دکتر گلبهار فیلم درخشش اثر استنلی کوبریک در یکی از کلاسهای ساختمان خوارزمی اکران شد و پس از ... ادامه مطلب