تاریخ هنر

Placeholder

AH_028 هنر چین (1)

✅ناحیه #هونان محل تلاقی تمدن های ده نشین قرار گرفت. ?در حدود قرن 15 ق م پادشاهان سلسله ی #شانگ با متحد ساختن این تمدن ها تاریخ مضبوط کشور چین ... ادامه مطلب
Placeholder

AH_027 هنر چین (بخش 6)

#بخش_6 #هنر_چین ✅هنر چین مشخص به دوام مستمر ویژگی هایش در طول تاریخ است. ✅نخستین سفالینه های دوره ی نوسنگی چین که در دره ی رودخانه ی #هوانگهو کشف شده ... ادامه مطلب
Placeholder

AH_026 بودا

✅در سده ی ششم ق م #بودا در هند ظهور کرد. سپس آیین بودایی به تبت, چین و ژاپن و اسیای جنوب شرقی رسید. از ان پس سه کیش باستانی ... ادامه مطلب