تلویزیونی

زندگینامه والت دیزنی

پیشینه و ظهور والت دیزنی که در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۰۱ در شیکاگو واقع در ایالت ایلینویز به دنیا آمد، همراه با والدینش در مزرعهای در میسیوری بزرگ شد. وقتی ... ادامه مطلب