تکنیک

تکنیک های انیمیشن سازی

تکنیک های انیمیشن سازی

تکنیک های مختلف انیمیشن براساس شیوه ی استفاده از ابزار ها تقسیم بندی می شوند: الف) انیمیشن بدون دوربین این دسته از انیمیشن ها تنها به صورت آنالوگ تولید شده ... ادامه مطلب