رنسانس

سیر حکمت در اروپا

سیر حکمت در اروپا

کتاب سیر حکمت در اروپا نخستین اثر دقیق و منظم از فلسفه غرب در ایران است. نویسنده: محمدعلی فروغی این کتاب در واقع شامل سه جلد و یک ضمیمه‌است. جلد ... ادامه مطلب