سامانه دانشجویی دانشگاه دامغان

کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در راستای یاد دهی فناوری های نوین در عرصه هنر های دیجیتال اقدام به برگزاری کلاس آموزش طراحی دیجیتال نموده است. برای ثبت نام ... ادامه مطلب