طراحی گرافیکی

موشن گرافیک

موشن گرافیک

طراحی موشِن (حرکت) زیرمجموعه‌ای از طراحی گرافیک محسوب می‌شود. طبیعتاً “موشن گرافیک” یا همان “گرافیک متحرک” را نیز می‌توان زیرمجموعه‌ای از گرافیک دانست با این تفاوت که در آن، مقوله ... ادامه مطلب