عصر مفرغ

Placeholder

AH_004 عصر مفرغ

پس از دوران نوسنگی دوره ی #مس_و_سنگ یا مرحله ی ابتدایی #عصر_مفرغ شناخته شده است. ✅این دوره در واقع مرحله ی کوتاه عمر اغاز به کارگیری مس بود که بعدا ... ادامه مطلب