مباني هنر اسلامي

کتاب مبانی هنر اسلامي اثر تيتوس بوركهارت

مباني هنر اسلامي

کتاب مبانی هنر اسلامي اثر تيتوس بوركهارت است که توسط امير نصري ترجمه و به همت انتشارات حقیقت در 210 صفحه منتشر شده است. کتاب مبانی هنر اسلامي اثر تيتوس ... ادامه مطلب