معماری مصر

Placeholder

AH_017 معماری مصر

#معماری_مصر ?ساخت پرستشگاهها و کاخ و مزارهای باشکوه در مصر بسیار معمول بود. ?بناهای نخست با خشت و سپس سنگ جانشین ان شد و معماری مصر به اوج رسید. ?بخشی ... ادامه مطلب