مکتب جنوبی

Placeholder

AH_018 پیکرتراشی مصر

#پیکرتراشی_مصر ✅در این زمینه دو مکتب #شمالی و #جنوبی با خصوصیات متمایز ظاهر شدند: ?#مکتب_شمالی: ?آرمانگرا و الهام پذیر از اثار کلاسیک “پادشاهی کهن” ?القای اندیشه و ایمان را بر ... ادامه مطلب