نینوا

Placeholder

AH_013 هنر آشوری

هنر #آشوری آن ها اقوام سامی در شمال بین النهرین بودند. هنرشان شاخه ای از هنر” سومری_بابلی” با ویژگی های نژادی و اقلیمی خودشان. تکوین این هنر در 1500 ق ... ادامه مطلب