هنری

Placeholder

AH_022 سلوکیان

#سلوکیان ✅اسلوب کار و طرز تفکر هنرمندان یونانی در: ?تنظیم فضا و ژرفانمایی و جامه پردازی پیکره ?و نیز حالات و حرکاتی که به چهره و اندام هر تندیس می ... ادامه مطلب