هنر سومری

Placeholder

AH_011 هنر سومری

#هنر_سومری در انواع هنرهای تجسمی یا بازنمایی سراسر بین النهرین تاثیر این هنر از جهت مضامین و شیوه ها مشهود است. ✅هنر سومری هنری بود: ?دینی و تشریفاتی ?مبتنی بر ... ادامه مطلب