پادشاهی کهن

Placeholder

AH_018 پیکرتراشی مصر

#پیکرتراشی_مصر ✅در این زمینه دو مکتب #شمالی و #جنوبی با خصوصیات متمایز ظاهر شدند: ?#مکتب_شمالی: ?آرمانگرا و الهام پذیر از اثار کلاسیک “پادشاهی کهن” ?القای اندیشه و ایمان را بر ... ادامه مطلب
Placeholder

AH_016 آغاز هنر مصر

#آغاز_هنر_مصر ?در هزاره ی ششم قبل میلاد دوره ی نوسنگی ان خطه با زندگی ده نشینی و صنایع نساجی و سفالگری و بوریا بافی اغاز شد. ?نخستین تمدن مصر #بداری ... ادامه مطلب
Placeholder

AH_015 تاریخ هنر مصر

✅تاریخ مستند و رسمی مصر از 3200 قبل میلاد؛ یعنی زمان اتحاد مصر علیا و مصر سفلی توسط نارمرمنس آغاز شد. ✅یازده سلسله نخستین پادشاهان مصر دوره ای به نام ... ادامه مطلب